Dny otevřených dveří a předvánoční jarmark v Životě bez bariér

Ve dnech 27. 11. - 28. 11. 2016 jsme opět přivítali občany Nové Paky a okolních města obcí, zájemce o služby, zástupce neziskových organizací a naše partnery z Polska na tradičních Dnech otevřených dveří v Centru bez bariér v areálu Centra klášter v Nové Pace. Všichni návštěvníci si mohli prohlédnout prostory, v nichž poskytujeme sociální služby lidem se zdravotním postižením a seniorům, provozujeme půjčovnu kompenzačních pomůcek a rukodělné dílny, kde pracují lidé se zdravotním postižením, seznámit se s našimi aktivitami a projekty. Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí udržitelnost projektu „Aktivně bez hranic“, diskutovali jsme s polskými kolegy možnosti budoucí spolupráce.

Součástí prezentačního dne byl i předvánoční jarmark. Život bez bariér připravil prodejní výstavu výrobků z rukodělných dílen a výstavu obrázků vytvořených výtvarnou technikou, která se nazývá enkaustika.

Doufáme, že se všem návštěvníkům u nás líbilo a odnesli si užitečné informace a odcházeli i díky našemu jarmarku svátečně a předvánočně naladěni.