... Duben na DS …

Zima nás škádlí, ale nedáme se.  „Apríl“, trocha matení mysli, že odejdeme v 10,00 hodin domů, doprovázelo krátké divení . Ranní povídání nastínilo aktivitu dne: „UKLIĎME ČESKO“. V rámci vycházky jsme nafasovali pytle, rukavice a vyrazili do „ulice“. Sbírali jsme, to, co nepořádný Čech odhodil - směs všeho možného. Nebylo toho málo. Odpad jsme vytřídili u autobusového nádraží, kde jsme zakončili práci.

Klienty i personál postihlo marodění, naše řady prořídly, pomáhali jsme si vzájemně i tak, že jsme Štěpánce nosili oběd, byla nemocná i její maminka.         

Od 11.4. – 14.4. jsme si každý den připomínali Velikonoční svátky: povídání o čem ty Velikonoce jsou, a jak je slavíme, my dnes.

13.4. jsme se učili barvit vajíčka, pekli jsme beránky. A žádnému se neulomila hlava. Na sociální rehabilitaci jsme byli pozváni na vyhodnocení soutěže: „Malování mandal“. Losování výherce, bylo „namátkové“ - vybrané číslo. Mezi tou barevnou pestrostí a množstvím variant a krásy,  by bylo obtížné volit ten „NEJ“.     

14.4. jsme se „vyzbrojeni informacemi“, rozešli na velikonoční volné dny.

19.4. na denním stacionáři proběhlo školení zaměstnanců – Etické minimum v sociálních službách, opět oživení informací o službě a nové poznatky. Stále, je čemu se učit!

20.4. někteří z našich uživatelů navštívili KURZ O BYLINKÁCH na SR.  Na stacionáři jsme se od rána zabývali úklidem – probíhal, „Sanitární den“, nebo - li, generální úklid DS. Všichni se chopili práce, čím více rukou, tím dříve bude hotovo. Většina uživatelů to přec.)e zná?? (někdo přece jenom více). Nácvik těchto činností se nejvíce hodí naší Štěpánce – vyzkouší si samostatné bydlení. My, jako zaměstnanci, jí v tom budeme podporovat, pomáhat a vycházet vstříc. I paní opatrovnici ubude trocha starostí.  Snad se nám to povede, lépe než mamince!       

22.4. jsme si připomněli Den Země. Nebyli jsme sami, na vycházce jsme potkali studenty „záchranáře“, velké žluté pytle, které nesli hovořili vše  

25.4. jsme se Štěpánkou asistovali při přejímce bytu, chlapy ŽBB jí odstěhovali věci a odpoledne, jsme my pracovnice začaly „startovat její samostatný život“ , jak jinak než úklidem

27.4. jsme duben (aprílový, co do počasí), zakončili velkým čarodějnickým veselím.  K nám na stacionář se slétlo tolik čarodějnic, z různých zařízení i že náš Kuba nestačil kouzelnou hůlkou zaklínat, fakt se bavil. A nebyl sám. Dobrý koláč ke sváče, Malá čarodějnice v telce, soutěžení na terase a buřtíky k obědu. 

A  závěrečná diskotéka… „kdo by brečel“...

Ve čtvrtek jsme se v individuálním programu věnovali Pétě, se Štěpánkou jsme oslavili její 23. narozeniny (donesla nám výborný dortík), s  p. Věrou jsme zvládli tradiční hygienu a přípravu na cestu k lékaři v JC, vycházku do parku na ptáčky, houpačky….

Závěrečný den měsíce v krásném slunečném počasí, jsme pod rozkvetlou třešní, během vycházky, pořídili rozkvetlou jarní fotografii.

Těšíme se na květen a sluníčko, co podpoří zdravíčko :)