„Principy správného sezení, výběr a nastavení vozíku" - 24. 4. 2014 v Centru bez bariér v Nové Pace.