Finanční úřad, Čelakovského 486, Nová Paka

 Finanční úřad
 Čelakovského 486 

Částečně přístupný objekt

    

Vstup a interiér

Finanční úřad se nachází v ulici Fr. Čelakovkého. Před budovou je rozlehlá plocha ze zámkové dlažby (sklon max. 5 %). Hlavní vstup je bariérový a je umožněn přes + 8 schodů (šířka 200 cm, hloubka 30 cm, výška 16 cm) dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 58 cm) otevírané mechanicky směrem ven. Dveře jsou umístěny ve dvojité nice (šířka 233 cm, 140 cm; hloubka 130cm, 60 cm), kde je umístěna také zvuková signalizace ve výšce 153 cm. Následuje zádveří (šířka 237 cm, hloubka 139 cm) zakončené jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevírané směrem dovnitř.  Ze zádveří se vstupuje na chodbu, kde je umístěno točité schodiště (do 1. NP + 23 schodů) používané veřejností a vedlejší klasické schodiště (do 2. NP 2x + 12, +1, +12 schodů), které není určeno pro potřeby veřejnosti. Výtah v budově není k dispozici. 

Vedlejší vchod je bezbariérový, je umístěn v zadní části budovy a je přístupný z chodníku ze zámkové dlažby se sklonem max. 7 %.  Vlastní vchod je realizován dvoukřídlými dveřmi (šířka hlavního křídla 108 cm, šířka vedlejšího křídla 58 cm) otevíranými mechanicky směrem dovnitř, u kterých je 2 cm práh. Dveře jsou osazeny v nice (šířka 176 cm, hloubka 21 cm), kde je umístěna zvonková signalizace (výška 100 cm). Dveřmi se vstupuje přímo do podatelny.

Hygienické zázemí

V přízemí je k dispozici nepřístupná společná toaleta. Vstup do kabiny (šířka 78 cm, hloubka 128 cm; dveře šířka 60 cm) je umožněn přes předsíň (šířka196 cm, hloubka 261 cm; umyvadlo) jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) otevíranými směrem dovnitř.

Parkování

Před budovou je parkoviště ze zámkové dlažby se 6 parkovacími místy.  Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP/P nejsou vyhrazena. 

Více informací na: www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/financni-urady/app/urad-kontakt/2710