Jeden z mála příběhů se šťastným koncem

Odborné sociální poradenství se nezabývá pouze pomocí v péči o dlouhodobě nemocné, ale pomáhá i lidem, kteří se dostali do finanční tísně a neví kudy kam.  Každému klientovi, který nás kontaktuje, se snažíme pomoci a pokud to jen trochu jde, najít řešení. Finanční problémy jsou příliš zatěžující a mohou dohnat člověka až na pokraj úplného psychického vyčerpání. 

Šťastný konec má i příběh Gábiny, která se díky zdravotnímu omezení a ztrátě zaměstnání dostala do dluhové pasti. Neváhala nás kontaktovat a hned se začalo s řešením nejen finanční tísně, ale i dluhů, ubytování a práce. Ubytování i práci našla v Životě bez bariér, z., ú., Nová Paka. A finanční tíseň a dluhy jsme vyřešili podáním žádosti a návrhu na oddlužení.  Veškeré podklady a formuláře jsme vyplnili, spočítali,  co bylo třeba, klientka vše potřebné podepsala a odeslala plnou obálku poštou. Dnes má již oddlužení příslušným krajským soudem povoleno, nemusí řešit jak a z čeho zaplatit splátky, nemusí se obávat exekutorů. Konečně našla klid, pomalu se stabilizuje i její onemocnění, které se díky psychickému vypětí stále zhoršovalo. A to vše zdarma, bez starostí a běhání po úřadech. Pouze za chvilku odvahy, aby se se svými problémy na nás obrátila.

Vše má i stinnou stránku…

Toto byl bohužel poslední případ, kdy jsme byli schopni zdarma oddlužení klientům zařídit. Od 1. 7.2017 vešla v platnost novela insolvenčního zákona, která upravila zákon v tom smyslu, že návrh na povolení oddlužení musí být za dlužníka sepsán a podán advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem anebo akreditovanou osobou, a to pouze za odměnu ve výši  4.000,- Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů částku 6.000,- Kč bez DPH. „Kdo bude v případě zániku všech oddlužovacích společností pomáhat sociálně slabým, svobodným matkám či nemocným s oddlužením?“ Návrhů na povolení oddlužení sepsaných notáři, advokáty apod. je minimum. Vzhledem k zákonem stanovené ceně za služby lze očekávat, že rovněž převážná většina  insolvenčních správců bude případné zájemce o poradenství v oddlužení odmítat, neboť toto poradenství je časově, ale i psychicky velmi náročné. Je doloženo, že cca 65 % všech podaných návrhů na povolení oddlužení je zpracováno tzv. „oddlužovacími společnostmi“. Z cca 30 000 podaných návrhů ročně se tak jedná o cca 19 500 návrhů. Kdo všem těmto dlužníkům podá pomocnou ruku? Nemalá část dlužníků v úpadku buď vůbec o institutu oddlužení neví, potažmo má absolutně zkreslené představy o jeho podmínkách a fungování. Klienty aktivně oslovovaly a jednoduchou formou jim výhody oddlužení přibližovaly právě neziskové organizace.  Tato činnost byla pro tyto organizace typická a jedinečná.

Život bez bariér, z., ú., Nová  Paka,  ale  i jiné  neziskové  organizace  poskytovali  klientovi čas, který je nutný k získání vzájemné důvěry, podporu  jeho psychiky a v neposlední řadě  řešení -  a vše zdarma. Člověk ve finanční tísni, který neví kudy kam, bude nucen uhradit (pro něho tak nedostupnou finanční částku) za sepsání návrhu na oddlužení, protože nic jiného se mu od advokáta nedostane.  Když se konečně najdou a zapracují organizace, které zdarma poskytují službu a pomáhají sociálně slabým či nemocným občanům řešit jejich tíživou finanční situaci, tak je potřeba to změnou legislativy zatrhnout.

Motto současnosti -  „za vše se musí platit – padni, komu padni…….“

 

Bc. Dana Chaloupková

Sociální pracovnice

Života bez bariér, z.,ú

Nová Paka