Jírovy sady, U Stadionu, Nová Paka

Jírovy sady

U Stadiónu

  Přístupný objekt

 

 Prostor

Jírovy sady se nacházejí mezi ulicemi Ruská a U Stadionu v blízkosti vlakové zastávky Město Nová Paka a slouží k odpočinku a rekreaci obyvatel a návštěvníků. V parku je umístěn památník oběti prvního odboje 1914 – 1918. Z ulice Ruská je přístupná upravená plocha (s možností osvětlení) s kruhovou lavicí kolem mohutného stromu a dalšími třemi rovnými lavicemi. Z této plochy se sestupuje svahem do prostoru parku dvojím schodištěm (-6,-7,-7 schodů; šířka 290 cm, výška 16 cm, hloubka 29 cm), (-6,-6,-5 schodů; šířka, výška 16 cm, hloubka 29 cm), anebo lávkou z drobných dlažebních kostek (šířka 150 cm, sklon – 12%). Schodiště i lávka jsou lemovány ocelovým zábradlím (výška 95 cm). V prostoru parku jsou pěší komunikace (šířka 200 cm) z drobných dlažebních kostek nebo jemného štěrkopísku. Podél pěších komunikací je umístěno 12 laviček. V rohové části parku se nachází  kruhová zpevněná plocha ze štěrkopísku (průměr  778 cm  s možností osvětlení), kolem které jsou ve svahu do čtvrtkruhu zbudované podélné lavice ve 3 řadách (délka 960 cm, výška 46 cm). Tento prostor je určen pro veřejná vystoupení. Jírovy sady jsou bezbariérově přístupné z ulice U Stadionu dvěma vstupy. 1. vstup je realizován   nájezdem (šířka 300 cm, délka 400 cm, sklon 5%) na zpevněnou komunikaci (šířka 300 cm). Nájezd je opatřen vodorovným (šířka 300 cm, výška 40 cm) a svislým (šířka 65 cm, výška 300 cm) protiskluzovým pásem z drobných dlažebních kostek. 2. vstup je umožněn dvěma nájezdy (šířka 400 cm, délka 2000cm, sklon 7%) na zpevněnou komunikaci (šířka 300 cm). Nájezd je opatřen vodorovným (šířka 400 cm, délka 40 cm) a svislým (šířka 80 cm, délka 150 cm) protiskluzovým pásem z drobných dlažebních kostek.

Hygienickézázemí
Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování
Parkovat je možné přímo v ulici U stadionu na 2 vyhrazených parkovištích (cca 8 parkovacích míst, cca 4 parkovací místa). Parkovací místo pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P je vyhrazeno.