Kniha "Poselství novopackého klášterního mnicha"

Dne 22. 6. 2018 proběhl v novopackém klášteře křest knihy Poselství novopackého klášterního mnicha.

Tato kniha vznikla po 12-ti letech příprav, kdy Život bez bariér, zakoupil  v roce 2006 areál bývalé nemocnice od Královéhradeckého kraje na splátky. Již tehdy se manželé Fučíkovi zavázali, že udělají vše proto, aby klášter ožil a byla mu navrácena jeho sláva. Postupně byly opravovány jednotlivé budovy kolem kláštera a současně probíhaly přípravné práce pro jeho budoucí revitalizaci. V průběhu let bylo nasbíráno velké množství informací, odhaleny skvosty z dob minulých a bylo zřejmé, že klášter v Nové Pace je kulturní památkou veliké hodnoty.

Zřejmě osud tomu chtěl, kdy ředitelka organizace Jitka Fučíková se setkala s paní Naďou Hamanovou, vyprávěla jí o klášteře, minulosti. Protože pí Hamanová  je spisovatelkou, rozhodla se napsat knihu. Po roce je kniha připravena do prodeje a s určitostí lze říci, že pro veřejnost bude přínosem. Doposud kromě knihy Pohnutý osud paulánského kláštera od pí Kuříkové nebyly souhrnné informace o této 1. kamenné stavbě v Nové Pace uceleny. Kniha popisuje období života paulánů v klášteře, jejich propojení na tamní lid města Nová Paka.

Křestu knihy se účastnili hosté, kteří se určitým dílem podíleli na vzniku knihy. Nejen samotnou přípravou textu, fotografií, ale i například tím, že v průběhu let pomohli nalézt zapomenuté hodnoty kláštera.

Program křestu knihy byl pestrý, neboť část akce konající se v klášteře připomněla zúčastněným minulost příchodem mnicha, promítání videa, které ukázalo klášter minulý, současný a snad i budoucí. Autorka knihy Naďa Hamanová působivě sdělila hostům důvody, jenž předcházely napsání knihy, poděkovala všem, kteří pomohli, aby  "Poselství novopackého klášterního mnicha" bylo knihou, která mnohým z nás připomene důležitost této dominanty města a paulánů, kteří zde působili. Starosta města Nová Paka Josef Cogan, vedoucí odboru školství města Nová Paka Bohuslav Benč, Jitka a Josef Fučíkovi měli tu čest spolu s autorkou knihy Naďou Hamanovou knihu pokřtít. Pro přítomné bylo připraveno drobného občerstvení ve vedlejším zrekonstruovaném objektu. Kniha spolu s podpisem autorky měla u všech přítomných nebývalý úspěch. Všichni měli možnost si vzájemně pohovořit, neboť mnozí ze zúčastněných měli podíl na přípravných pracích revitalizace kláštera a neviděli se i několik let. Současně byl hlavním tématem diskuse stav kláštera a jeho revitalizace. V letošním roce Život bez bariér, z. ú. získal z evropských fondů dotace na opravu části budovy. Chybí však stále na kofinancování větší část finančních prostředků. Budeme všichni doufat, že se podaří peníze na opravu této významné památky sehnat. V budoucnu by měl klášter opět sloužit potřebným jako tomu bylo za doby paulánského řádu.

Novou knihu lze zakoupit v Životě bez bariér, z. ú. nebo na náměstí v Nové Pace Papírnictví Ondřej Nýdrle. Všichni věříme, že se kniha bude líbit a ti kteří knihu si přečtou budou vnímat klášter jako skvost Nové Paky a dominantu města, která stojí za to, aby ožila pro další generace.