Lékárna u Zlaté číše, Komenského 490, Nová Paka

Lékárna u Zlaté číše

Komenského 490

 Částečně přístupný objekt

Vstup a interiér

Budova  lékárny se nachází v ulici J.A. Komenského . Před hlavním vstupem je chodník  ze zámkové dlažby v šířce 208 cm.  Vlastní vstup je bariérový a je realizován přes + 2 schody (šířka 252 cm, hloubka 40 cm, výška 12 cm) jednokřídlými dveřmi (šířka 86 cm) otevíranými směrem dovnitř, které vedou do prostoru lékárny a jsou umístěny v nice (šířka 250 cm, hloubka 50 cm). V interiéru jsou 2 obslužné pulty (výška 100 cm). Na pravé straně od dveří  se nachází zvonková signalizace (výška 66 cm nad úrovní chodníku), která umožní komunikaci osob s omezenou schopností pohybu  s personálem lékárny, který zajistí  vyřízení  jejich objednávky. Vedlejší vchod je umístěn na pravé boční straně budovy a vede k němu mírně nerovná plocha z dlažebních kostek (šířka 638 cm, délka 1900 cm).  Před vchodem je nájezd ze zámkové dlažby (šířka 100 cm, délka 200 cm, sklon 10 %). Na levé straně od dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 124 cm). Vlastní vchod je bezbariérový a je určen jen osobám se zdravotním postižením.  Je umožněn jednokřídlými dveřmi  (šířka 95 cm) otevíranými směrem dovnitř, kterými se vchází do zádveří (šířka 120 cm, délka 906 cm). Zde jsou umístěny dveře (šířka 90 cm) otevírané směrem dovnitř, které vedou  do skladového prostoru lékárny.

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování

Parkovat je možné přímo před objektem lékárny v ulici J. A. Komenského (omezené parkování na 1 hodinu). Místa pro vozidla s označením ZTP a ZTP/P nejsou vyhrazena.

Více informací na: www.firmy.cz