Letiště Praha otevírá novou čekárnu pro cestující se zdravotním postižením či omezenou schopností pohybu a orientace