Bezbariérovost

MAPOVÁNÍ PŘÍSTUPNOSTI OBJEKTŮ A TURISTICKÝCH TRAS VE MĚSTĚ  NOVÁ PAKA

  popis objektů naleznete ZDE

    

 

Rakousko - oblast Horní Rakousy, Salcbursko

Pokud cestuje vozíčkář, vždy je dobré předem naplánovat trasu a ubytování. Lze zažít i adrenalin, protože některá místa pro osoby na elektrickém vozíku jsou opravdu zajímavá a přitom zcela bezbariérová. Některá námi navštívená místa vám rádi stručně přiblížíme.

Josef Fučík: Pomáhejte okolí a pracujte na maximum

Vozejkov
Komunitní portál nejen pro vozíčkáře s poraněním páteře a míchy

Celý článek naleznete:

Dodržování lidských práv jako norma při utváření veřejného prostoru

My všichni si zasloužíme prostředí bez zbytečných bariér.

V určitém životním období se přístupnost týká každého. Uživatelé invalidních vozíků, pečující o děti do 3 let a s kočárky, osoby se zrakovým, sluchovým a jiným postižením, se závažnými diagnózami, po úrazech, v seniorském věku i další osoby s omezenou schopností pohybu a orientace jsou ve veřejném prostoru diskriminováni. Je jim bráněno v naplňování základních lidských práv.

Štítky: 

Výrazné rozšíření nabídky bezbariérových výletů

Klub českých turistů informuje o tipech na výlet

Tipy na výlety Německo a Nizozemské království

Pro osoby s těžkým zdravotním postižením jsou místa, kde handicap není vůbec žádným problémem. V rámci pracovní cesty jsme navštívili v Německu městečko Wernigerode.

Zpřístupnění bezbariérových památek

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR spolupracuje s Národním památkovým ústavem na projektu Památky bez bariér. Jeho smyslem je zpřístupňování objektů osobám se zdravotním znevýhodněním. V letošním roce se uskuteční tři akce.

Štítky: 

Měření bezbariérovosti laserovým měřičem

současným trendem je objevování nových cest, které umožní lidem se zdravotním postižením zvolit si způsob života podle svých představ a žít tak samostatně. V této souvislosti si musíme uvědomit, že základní podmínkou aktivního zapojení člověka do života společnosti je přístupnost prostranství a staveb, jejich užívání a možnost se v nich volně pohybovat.

Štítky: 

SLEDOVÁNÍ BEZBARIÉROVOSTI - JAK JSME NA TOM S PŘÍSTUPNOSTÍ V PRAZE?

Štítky: 

ZAMĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ S POSTIŽENÍM VE VEŘEJNÉM SEKTORU A JEHO BARIÉRY

Tisková konference - bariéry v Praze

Jsme na vozíku do Prahy jezdíme, bezbariérovost je většinou velmi špatná a nyní i v dalších uvažovaných etapách ze zdá se nic pro bezbariérovost hlavního města Praha nezmění ba naopak.

Informace č.: 37 – 2021 (Tisková konference – bariéry v Praze)

Vážení přátelé,

v úterý 30. 3. 2021 se uskutečnila tisková konference NRZP ČR k problematice zpřístupňování veřejného prostoru a přístupnosti nových technologií pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Štítky: 

Sledování bezbariérovosti - služba ve veřejném zájmu

Štítky: 

MIKROKOSMOS AUTOBUSÁK

Zdroj: Achát

Štítky: 

Vysočina má první speciální turistickou trasu pro vozíčkáře


 

Štítky: 

Návrh nádraží od Českých drah

Už jste viděli návrh nádraží od Českých drah?

Štítky: 

Stránky