Letní stadion, Havlova 1363, Nová Paka

 Letní stadion

 Havlova 1363

Částečně přístupný objekt

    

 

Vstup

Areál letního stadiónu se nachází v ulici Havlova. K hlavnímu vchodu vede chodník (šířka 200 cm) ze zámkové dlažby, který ústí na větší plochu ze zámkové dlažby (sklon – 4 %). Hlavní vchod je bezbariérový a je realizován dvoukřídlovou ocelovou bránou (šířka 75 cm, 140 cm) otevíranou směrem dovnitř, za kterou se  nachází velká plocha ze zámkové dlažby ( sklon - 4%). Vlevo za dveřmi je pokladna (výška pultu 100 cm). Přední delší  strana stadiónu je lemována pásem (šířka 350 cm) z betonových desek, který je zakončen ocelovým zábradlím (výška 100 cm). Zde je k dispozici 9 laviček. Po levé straně od pokladny je dlouhá dvouřadá  lavice (délka 2000 cm, hloubka 98 cm, výška 44 cm) z betonových desek. Na zadní delší straně stadiónu je ocelový přístřešek (délka 5 600 cm), pod kterým je čtyřřadá lavice z betonových kvádrů (délka 5 600 cm, výška 35 cm, hloubka 60 cm). Součástí areálu je dvoupodlažní budova, která slouží TJ jako ubytovna CAMP „ Na Stadiónu“. Vchod do budovy je z ulice Havlova, je bariérový a je zajištěn dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 80 cm) otevíranými směrem ven. V budově je schodiště ( + 13, +13, +13 schodů). Uvnitř areálu jsou k dispozici šatny hosté, šatny domácí a šatna rozhodčí. Vchody jsou zajištěny jednokřídlými dveřmi (šířka 80 cm) otevíranými směrem ven, před kterými je schod (výška +13 cm). Areál má dva vedlejší vchody. 1. VV je bezbariérový,  je přístupný z ulice Havlova a je realizován posuvnou ocelovou bránou (šířka 610 cm) otevíranou automaticky. Brána je uzamčena a klíč je k dispozici u správce stadiónu. 2. VV je na zadní  delší straně stadiónu a je veřejností nepoužíván.

 

Hygienické zázemí

K dispozici je nepřístupná toaleta WC muži (2 předsíně: dveře šířka 80 cm; šířka 134 cm, 378 cm; hloubka 261 cm, 177 cm; 3 kabiny: dveře šířka 60 cm, šířka 90 cm, hloubka 150 cm) a toaleta WC ženy (2 předsíně: dveře šířka 80 cm; šířka 148 cm, 136 cm; hloubka 254 cm, 550 cm; 2 kabiny: dveře šířka 60 cm, šířka 90 cm, hloubka 150 cm). K toaletám vede sestupný betonový pás (šířka 190 cm, délka 400 cm, sklon - 7%). Přede dveřmi obou toalet je schod (výška + 19 cm).

 

Parkování

Parkovat je možné přímo před areálem na dvou vyhrazených parkovištích (2x 8 parkovacích míst). Parkovací místo pro držitele průkazu ZTP  a ZTP/P je vyhrazeno. Dále je vyhrazeno 1 parkovací místo pro autobus.

Více informací na: http://czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=132271