MALOVÁNÍ HORKÝM VOSKEM - ENKAUSTIKA

Klienti denního stacionáře a sociální rehabilitace si díky kreativitě pracovnic sociálních služeb budou v roce 2016 moci vyzkoušet oblíbenou a zajímavou výtvarnou techniku, nazývanou enkaustika. Jde o malbu horkým voskem s barevnými pigmenty, který se zažehluje na papír nebo dokonce i keramiku. Tato výtvarná technika je v současné době velice oblíbená a není divu. S pomocí několika nástrojů lze vykouzlit nádherné barevné snové krajiny, které ozdobí domov stejně jako třeba kancelář.

Z historie enkaustiky

Počátky enkaustiky se datují až do obdob antiky, tedy do 8. – 7. století před n. l., s její pomocí vznikly např. pohřební portréty v Egyptě v prvních stoletích našeho letopočtu. A v novověku se enkaustické malby nalezly např. na Filipínách nebo na Samaru. Na počátku 20. století se enkaustice dostalo nové pozornosti německých výtvarníků  a postupem času, s rozšířením elektřiny a jejím používáním se malování horkým voskem rychle rozšířilo a je oblíbené i mezi „amatérskými výtvarníky“.

Život bez bariér, z.ú.  děkuje především Ministerstvu kultury ČR, které finančně podpořilo realizaci projektu Enkaustika pro klienty sociálních služeb Života bez bariér a pomohlo nám rozšířit nabídku činností pro klienty.

Podívejte se, jaké obrázky vytvořili klienti našich sociálních služeb“

Službu podporují Lesy ČR, a.s.