Mosty 2021

dne 24. 5. 2022 se konal 19. ročník MOSTY 2021. Výroční cenu MOSTY uděluje Národní rada se zdravotním postižením ČR navrženým subjektům za mimořádnou aktivitu, čin nebo projekt ve prospěch osob se zdravotním postižením. Život bez bariér, z.  ú. byl nominován a dne 24. 5. 2022 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové převzala ředitelka Jitka Fučíková ocenění za revitalizaci bývalého kláštera v Nové Pace k rozšíření sociálních služeb o cílovou skupinu Alzheimerova choroba a demence.

Ocenění si velmi vážíme, protože právě objekt kláštera je kulturní památkou, příprava projektu trvala více než 15 let. Došlo k propojení s partnery městem Nová Paka a Královéhradeckým krajem. Klášter otevře začátkem roku 2023 nové prostory pro sociální služby, komunitní centrum a další aktivity a činnosti pro širokou veřejnost.

V Hradci Králové všichni přítomní měli možnost shlédnout prezentaci o naší činnosti a pro Život bez bariér, z. ú. je to velká čest. Slavnostního odpoledne se kromě NRZP účastnili zástupci ministerstva, kraje, významných firem a obdobné subjekty, které pomáhají lidem s handicapem. Děkujeme.

Jitka Fučíková