NA NÁVŠTĚVĚ V POLSKU

  

Počátkem roku přišla od naší partnerské organizace - Polského svazu nevidomých z Dzierzionowa pozvánka pro klienty sociálních služeb k návštěvě a účasti na kulturní přehlídce organizací zdravotně postižených u příležitosti Světového dne invalidů.

Po společné dohodě klientů a pracovnic sociálních služeb jsme se rozhodli, že na kulturní výlet zamíří 3 klienti sociální rehabilitace a jedna klientka denního stacionáře. Za podpory pracovnic nacvičili 2 lidové a 1 moderní píseň, nachystali si kostýmy a 20. března byli ráno připraveni vyrazit na cestu.

Cesta do Dzierzionowa byla sice docela dlouhá, ale v autě vládla dobrá nálada a tak kilometry rychle ubíhaly.

Přehlídka se konala v moderním kulturním středisku, u něhož oceňujeme hlavně bezbariérovou přístupnost. Měli jsme možnost podívat se i na vystoupení ostatních a můžeme říct, že byla vtipná a všichni se opravdu snažili a sálem se nesla přátelská a podporující atmosféra a každé číslo odměnili diváci velkým potleskem.

Po skončení všech vystoupení jsme ještě pozvali přítomné na náš divadelní festival Hraní bez hranic, který se jako každoročně koná v září v Městském kulturním středisku v Nové Pace. Na oplátku jsme obdrželi od předsedkyně Polského svazu nevidomých pozvání na červnový Piknik Dolnoslaski, který je zaměřen sportovně a jehož se klienti a zaměstnanci ŽBB také opakovaně účastní.

Ještě před obědem jsme si byli prohlédnout místní stacionář a sociální bydlení pro osoby se zdravotním postižením a diskutovali jsme se zaměstnanci o zajištění péče o klienty se zdravotním postižením ze strany institucí, neziskových organizací a rodinných příslušníků.

Objekty, které jsme navštívili byly poměrně nové, po rekonstrukci a dobře udržované. Prohlédli jsme si prostory pro keramickou tvorbu, muzikoterapii, cvičnou kuchyň, společenskou místnost a další. Dům se sociálními byty stojí přímo naproti stacionáři, v klidné čtvrti, takže klienti mohou z bytů pohodlně do stacionář přecházet. Byty byly opravdu moc pěkně zařízené a bylo znát, že si jich klienti opravdu váží a dbají na úklid a pořádek.

Někteří naši klienti litovali, že se nemohou do bytů rovnou nastěhovat a neznají polštinu, aby zde mohli zůstat.

Návštěvu Dzierzionowa jsme ještě zakončili procházkou po historické  části města  a „povinným“ posláním pohledů domů.

Děkujeme p. Elzbietě Lipinské z Polského svazu nevidomých Dzierzionow za pozvání a pozornost, kterou nám po celou dobu věnovala a dále tlumočnici p. Monice Fišerové, která nás na cestě provázela.

Návštěva polské partnerské organizace se uskutečnila v rámci projektu, podpořeného z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Česko-polského fóra.

Služba sociální rehabilitace je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV“, který je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ).