Příběhy klientů - Nepřesvědčujte, nerozmlouvejte a nehádejte se.. a další zásady komunikace s člověkem trpícím demencí

Ačkoliv člověk trpící demencí postupně ztrácí schopnost s druhými lidmi mluvit normálně a s narůstající dezorientací má tendenci uzavírat se do svého světa, nikdy nenastane situace, kdy by přestal komunikovat úplně. Co tedy poradit vám, kteří o takového člověka pečujete?

Vzhledem k pocitům ohrožení a úzkosti, které lidé s demencí zažívají, je určitě důležité při každém kontaktu s nimi navodit pocit bezpečí a jistoty. Nejenom tím, že jim umožníte být v místě, v poloze, případně při vykonávání činností, které jsou jim příjemné, ale také vaším vlastním naladěním. Pokud jste tedy rozčílení, tak v tomto stavu se určitě s vaším blízkým nebavte, protože vaše agrese u něj vyvolá zase jenom agresi. Základem porozumění je vždy umět dobře naslouchat a pro lidi s demencí to platí obzvláště. Naslouchejte jim, abyste zjistili, jaké výrazy používají, jakým slovům rozumí, na co a jak reagují. Naslouchejte také všem jejich pohybům, pohledům, zvukům, všemu, čím vám říkají, jak se cítí, co potřebují. Když něco říkáte, doprovázejte to gesty, náznaky činností. Pokud vám váš blízký nerozuměl, zkuste to samé říci jednodušeji, nebo jinak, ale určitě na něj nekřičte znovu tu stejnou větu. Chvalte, nekritizujte, mějte na paměti, že vaším cílem je většinou přimět vašeho blízkého, aby něco (ne)dělal. Neptejte se takovým způsobem, který nutí vašeho blízkého příliš přemýšlet či činit nějaké rozhodnutí. Často chce váš blízký udělat něco nevhodného, či dokonce nemožného. Nerozmlouvejte mu to, je to jeho realita, klidně s ním na dané téma chvíli hovořte, jako by se jednalo o něco naprosto pochopitelného. Potom se jeho pozornost pokuste nasměřovat k věcem, které podniknout lze. Také o své pravdě se ho nesnažte přesvědčit – o tom, že někteří lidé již zemřeli, o tom, že dneska už nikdo nepřijde. Přesvědčováním, nátlakem, vašeho blízkého jenom více zmatete a způsobíte mu smutek. A nezapomeňte, že komunikovat lze také jinými způsoby, třeba pomocí hudby, anebo dotyku, který často dokáže zprostředkovat mnohem více pocitů, než mnoho slov. Ale i zde platí, dělejte jenom to, o čem víte, že je vašemu blízkému příjemné.

Milí čtenáři. Tímto článkem ukončujeme naší dva a půl roku trvající rubriku, ve které jsme se vám snažili zprostředkovat rady a tipy, které by vám mohly pomoci při péči o vaše blízké. Velice nás tato možnost těšila, a proto děkujeme i Jičínskému deníku za prostor, který rubrice věnoval. Všichni, kteří se o někoho staráte, máte náš veliký respekt a obdiv. I bez naší rubriky vám jsme kdykoliv připraveni poradit a pomoci. Nebojte se nás kontaktovat. Kontaktní údaje, všechny články zveřejněné v této rubrice a další užitečné informace naleznete na www.zbb.cz.

Své dotazy pište na sluzby@zbb.cz.

Další články z rubriky ZVLÁDNEME TO I DOMA si můžete přečíst zde .

Celý článek z Jičínského deníku si můžete také přečíst zde.