Obecně prospěšné práce

Občanské sdružení je již od roku 2005 poskytovatelem místa výkonu trestu obecně prospěšných prací pro osoby, které se provinily proti zákonu. Trest obecně prospěšných prací je jeden z alternativních trestů, neboť nahrazuje trest odnětí svobody. Trest spočívá ve vykonání prací k obecně prospěšným účelům, které je odsouzený povinen vykonat osobně a bezplatně ve svém volném čase, a to do jednoho roku ode dne, kdy mu soud nařídil výkon trestu. Projednání podmínek výkonu trestu provádí Probační a mediační služba v Jičíně, se kterou na tomto projektu sdružení spolupracujeme.  

Pro sdružení jsou obecně prospěšné práce velkým přínosem. Odsouzení vykonávají především pomocné práce v rámci údržby a revitalizace Centra Klášter v Nové Pace.