Oříškový ráj, Masarykovo náměstí , Nová Paka

 Oříškový ráj

 Masarykovo náměstí

Částečně přístupný objekt

 

 

Vchod a interiér

Obchod se nachází na podloubí Masarykova náměstí. Podloubí je přístupné z jedné strany nájezdem z dlažebních kostek (šířka 350 cm, hloubka 560 cm, sklon 5%) a z druhé strany zalomeným nájezdem ze zámkové dlažby( šířka 362 cm, 146 cm; hloubka 439 cm, 237 cm, sklon 10%).  Vchod je realizován jednokřídlými dveřmi (šířka 100 cm) otevíranými směrem dovnitř , před kterými je +1 schod (výška 20 cm). Po levé straně dveří je umístěna zvonková signalizace (výška 100 cm).

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování

Parkovat je možné přímo na Masarykově náměstí (omezené parkování na 1 hodinu). Parkovací místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P jsou vyhrazena.