Počítačové služby X - COMP, Komenského 328, Nová Paka

  Počítačové služby X - COMP

  Komenského 328

Přístupný objekt

 

 

 

Vstup a interiér

Objekt se nachází v ulici Komenského. Před objektem je chodník ze zámkové dlažby (šířka 300 cm). Hlavní vchod je bezbariérový a je realizován jednokřídlými dveřmi (šířka 88 cm) otevíranými směrem dovnitř s prahem 1,5 cm. Následuje zádveří (šířka 200 cm, hloubka 150 cm), které je zakončené jednokřídlými dveřmi (šířka 88 cm) a ze kterého se vstupuje do interiéru. Pohyb po interiéru je bezbariérový.

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici

Parkování

Parkovat je možné přímo před objektem v ulici Komenského (omezené stání 1 hodina).