Potraviny Jednota - město, Masarykovo náměstí, Nová Paka

 Potraviny Jednota - město

 Masarykovo náměstí

Objekt přístupný

 


Vstup a interiér

Obchod se nachází na podloubí Masarykova náměstí. Podloubí je přístupné z jedné strany nájezdem z dlažebních kostek (šířka 350 cm, hloubka 560 cm, sklon 5%) a z druhé strany zalomeným nájezdem ze zámkové dlažby( šířka 362 cm, 146 cm; hloubka 439 cm, 237 cm, sklon 10%). Nájezd je opatřen ocelovým zábradlím (výška 120 cm). Vchod je bezbariérový. Je realizován nájezdem (šířka 200 cm, hloubka 40 cm, sklon 9%) a jednokřídlými dveřmi (šířka 105 cm, madlo výška 107 cm) otevíranými směrem dovnitř. Průjezd mezi pokladnami je široký 105 cm, výška pultu je 87 cm.

Parkování

Parkovat je možné přímo na Masarykově náměstí, kde jsou vyhrazena parkovací místa pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P.