Prezentace Života bez bariér pro veřejnost

Dne 25. 3. 2019 se konal seminář v Městském kulturním středisku v Nové Pace, organizovaný sociálním odborem města Nová Paka. Život bez bariér, z.ú. přijal pozvání a představil široké veřejnosti nejen činnost a aktivity organizace, ale zaměřil se na poradenství pro laicky pečující pod názvem " Zvládneme to i doma". Život bez bariér, z.ú. již provozuje sociální a doplňkové služby v regionu novopacka více než 15 let. Cílem bylo přítomným zájemcům předat podnětné informace o možnostech podpory svých nabízených služeb jak formou ambulantní tak terénní a nechyběl ani prostor pro dotazy.

Projekt je podporován nadací AGROFERT