Příběhy klientů - Nebojte se zeptat na léky

Když se pan Oldřich, 71 let, nedávno vrátil domů z lékárny a vyskládal na stůl všechny léky, které dostal na předpis, řekl své ženě: “Já beru už šest různých léků a ty pět, potřebujeme systém, abychom věděli, na co jsou, a nezapomněli, kdy a jak je máme užívat.“
Příliš mnoho léků zvyšuje pravděpodobnost zdravotních komplikací. Ty může způsobit nevhodná kombinace látek v nich obsažených anebo to, že ztratíme přehled a na nějaký lék zapomene či jej užijeme nesprávně.

Prvním krokem je poskytnout lékařům všechny důležité informace. Je dobré mít sepsaný přehledný seznam všech léčiv, která užíváte. Do seznamu napište ke každému léku, jak se jmenuje, na co jej užíváte, kdy a v jakém množství a jméno lékaře, který vám jej předepsal. Nakonec připojte informace o všech volně prodejných lécích, které užíváte, vitamínech, bylinkových čajích a podobně. Kopii tohoto seznamu noste sebou na každou návštěvu lékaře. Ten díky němu rychle získá přehled a může jej případně doplnit o informace o lécích nově předepsaných. Vyhnete se tak problému, kdy člověk zkombinuje léky od praktického lékaře, lékaře specialisty a léky, které si zakoupil sám, protože zapomněl některému z lékařů nahlásit, které léky již užívá. Upozorněte lékaře na všechny okolnosti, které mohou užívání konkrétního léku ovlivnit, např. alergie, vysoký krevní tlak, prodělaná onemocnění, problémy s játry, informace o onemocněních, která se vyskytují ve vaší rodině apod., a také popište změny zdravotního stavu, které se udály od vaší minulé návštěvy. Nezatajujte ani neřesti jako je kouření a alkohol.

Pokud sami poskytnete všechny důležité informace, následuje neméně důležitý krok a to, nebát se lékařů, zdravotnického personálu a lékárníků zeptat na vše, co s užíváním léků souvisí.

  • Ptejte se, jak přesně se lék jmenuje a proč byste jej měli užívat. Jak často a v jakém množství. Například zda to, že lék máte brát 4krát denně, znamená 4krát v průběhu 24 hodin či „pouze“ v čase od rána do večera.
  • Pokud máte užívat lék „podle potřeby“, zeptejte se, co to přesně znamená.
  • Zjistěte, zda máte vysadit některé jiné volně dostupné léky či potravinové doplňky, které užíváte.
  • Zeptejte se na to, kdy by měl lék začít zabírat a jak to poznáte. Zajímejte se, zda máte brát lék na lačno či v průběhu jídla, anebo jakou dobu před či po jídle.
  • Zda je něco, co byste neměli po dobu užívání daného léku jíst či pít, a v jakém pořadí máte léky brát, pokud jich v daný moment berete více. Také musíte vědět, co máte dělat, pokud si lék zapomenete vzít, a kdy máte případně s užíváním léku přestat.
  • Ptejte se, jaké může mít lék vedlejší účinky a co máte dělat, pokud nastanou.

Všechny informace si pište, jinak je často zapomenete ještě dříve, než dojdete domů. A pokud máte strach, že informacím nebudete rozumět, či se na něco zapomenete zeptat, vezměte sebou k lékaři či do lékárny někoho blízkého

Další články z rubriky ZVLÁDNEME TO I DOMA ANEB MŮŽE TO POTKAT I VÁS si můžete přečíst zde.
Celý článek z Jičínského deníku si můžete také přečíst zde.


Podklady pro článek byly připraveny v rámci projektu „Výměna zkušeností a dobré praxe v oblasti sociálních služeb podporujících život osob se zdravotním postižením a seniorů v jejich přirozeném prostředí“, který je financován z Fondu Partnerství, programu Švýcarsko-české spolupráce.
Více o projektu a jeho výstupech se dozvíte na stránkách projektu: http://zbb.cz/svycarsko/