Rabit, Husitská 1356, Nová Paka

   Rabit

   Husitská 1356

Objekt přístupný

 

 

Vstup a interiér

Objekt se nachází v ulici U Studénky.  Před vstupem je velká plocha ze zámkové dlažby. Vstup je umožněn jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými směrem dovnitř s prahem 2 cm umístěnými v nice (šířka 260 cm, hloubka 40 cm).

Hygienické zázemí

Hygienické zázemí není k dispozici.

Parkování

Parkovat je možné na přilehlém vyhrazeném parkovišti( cca 9 míst). Parkovací místo pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P není vyhrazeno.