Restaurace Na Sídlišti, Husitská 1356, Nová Paka

 Restaurace Na Sídlišti

 Husitská 1356

Částečně přístupný objekt

 

Vstup a interiér

Objekt se nachází v ulici Husitská. Před vchodem je velká plocha ze zámkové dlažby. Vstup je bezbariérový a je umožněn jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) otevíranými směrem dovnitř. Před restaurací je ocelový přístřešek (šířka 500 cm, délka 800 cm), pod kterým je umožněno  venkovního posezení.

Hygienické zázemí

V objektu je nepřístupná toaleta.

Parkování

Parkovat je možné na přilehlém vyhrazeném parkovišti( cca 9 míst). Parkovací místo pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P není vyhrazeno.

Více informací na: http://www.zlatestranky.cz/profil/T1502977