Sdílená Knihovnička

Život bez bariér za dobu 15-ti leté existence získal darem od jednotlivců i firem mnoho krásných knih. Pracovníci sociální rehabilitace spolu s uživateli napadlo využít tyto krásné dary účelně. Cílem projektu KNIHOVNIČKA je bezplatně zapůjčit nebo vyměnit opotřebené nebo i knihy nové. Tento takzvaný knižní fond by byl v péči uživatelů sociální rehabilitace. Ti by se o knihy starali, každá by obsahovala záložku a informační letáček o Životě bez bariér, novinkách kolem stavby kláštera v Nové Pace nebo o chystaných akcích. Kde bude knihovnička umístěna zatím neprozradíme, protože je realizace v jednání. Již nyní probíhá ale příprava, neboť uživatelé sociální rehabilitace vyrobili úžasné razítko pro označení„VEZMI MĚ, PŘEČTI MĚ, DARUJ MĚ“. Mnohé mají v knize vepsáno milé věnování, které potěší každého čtenáře. Vždyť kniha je „tichým přítelem a možná i učitelem každého z nás.“

Jitka Fučíková