Senát schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Senát na svém dnešním jednání jednohlasně schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V případě, že novelu podepíše prezident ČR, začnou změny platit od 1. ledna 2018.

Co se vše od nového roku změní:

- dojde ke zvýšení příspěvku na mobilitu ze současných 400,-Kč na 550,- Kč/měsíčně 

- sníží se cena pomůcky, na kterou lze žádat příspěvek bez dokládání příjmů z 24 000,- Kč na 10 000,-Kč. 

- zásadní změna nastane v případě příspěvku na nákup motorového vozidla:

  • sníží se doba pro opětovné přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla z 10 na 7 let (lhůta 7 let bude platit i u automobilů, na jejichž pořízení byl poskytnut příspěvek před nabytím účinnosti této novely)
  • jediným určujícím kritériem pro přiznání výše příspěvku bude nově pouze příjem žadatele a společně posuzovaných osob 
  • podle doložených příjmů bude jasně odstupňována výše příspěvku na motorové vozidlo (200 000,-Kč; 180 000,- Kč, 160 000,- Kč, 140 000,- Kč, 120 000,- Kč a 100 000,- Kč). Nebude tedy již docházet k situacím, že byl žadateli přiznán příspěvek např. pouze 10 000,- Kč.
  • pokud bude žadatelem o příspěvek nezletilá osoba, bude jí automaticky přiznán příspěvek ve výši 200 000,-Kč.

 

Úplné znění této novely si můžete přečíst zde: http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85048/71358

Zdroj: pixabay.com, www.vozejkov.cz