Příběhy klientů - Společnými silami se péče o nemocné zvládne snáz

Spousta z nás má kolem sebe lidi, kteří se o někoho starají. Vaše žena jezdí každý den za svými rodiči. Vozí jim nákup, pomáhá uklidit, a když je potřeba, vyzvedne léky. Váš bratr se svoji ženou se starají o postižené dítě. On spěchá po práci domů, aby v péči vystřídal svoji ženu. Nebo vidíte souseda, jak často vozí svoji manželku k doktorovi, a dozvíte se, že prodělala vážnou nemoc.

Většina z nás pociťuje nad takovou situací lítost a máme tendenci projevit zájem o to, co se stalo. Ale nemusí zůstat pouze u projevení spoluúčasti, pečující osoby můžeme podpořit mnoha způsoby.

Pokud jste součástí pečující rodiny, patříte do okruhu jejích přátel anebo žijete v sousedství a rádi byste vypomohli, přihlaste se o svůj díl odpovědnosti. Nejlepší je v takovém případě svolat jakousi rodinnou poradu a otevřeně se pobavit o nastalé situaci. Přizváni na takové setkání mohou být i nejbližší přátelé a známí, kteří se o osud nemocného člověka zajímají a jsou připraveni pomoci. Často bývá takové setkání plné emocí, protože je to pro mnohé první příležitost projevit strach, obavy, lítost či smutek. K řešení situace se v rámci tohoto setkání může vyjádřit každý, i ten, který se doposud na péči nepodílel. Určitě by zde nemělo zaznít: „Ty se nestaráš, tak neraď“, protože každý může mít dobrý nápad, jak péči zajistit, ulehčit či zorganizovat. Nemělo by však zůstat pouze u slov. Každý by měl konkrétně říci, s čím může pomoci. Takto by si všichni měli postupně „rozebrat“ aktivity a úkoly, které souvisí nejenom s péčí o nemocného člena rodiny, ale také s podporou těch, na kterých leží její největší část. Můžete pomoci s péčí o domácnost, můžete trávit čas s nemocným člověkem, či pomoci se zajištěním základní každodenní péče. Můžete nabídnout odvoz a doprovod nemocného k lékaři, či být k dispozici, abyste vystřídal hlavní pečující osobu v případě potřeby. I pomoc se sháněním užitečných rad a informací, zajištěním pomůcek, zdravotnického materiálu a léků je cenná. Pomoct lze také finančně či materiálně, protože péče něco stojí.  U některých činností vyjde najevo, že bude pro všechny i pro nemocného lepší, když je rodina zajistí s využitím profesionálních služeb. Nakonec setkání si řekněte, jak si dáte vědět, když se něco změní, či bude potřeba něco rychle zařídit, a také, kdy se opět všichni sejdete.

A na závěr pár rad, jak spolu vzájemně komunikovat. Dejte najevo, že si ceníte vašich blízkých, na kterých leží hlavní díl péče. Často se považuje za samozřejmé, že se nejbližší příbuzný postará, ale věřte, že v mnoha rodinách tomu tak není. Nikdy nezlehčujte obavy, které někdo jiný vyjádří. Nemoc blízkého a odpovědnost za péči, může každý nést jinak. U někoho může vzbuzovat úzkost, někdo je zvyklý brát i obtížné situace s klidem. Zajímejte se o to, co prožívají ostatní, jejich pocity jim nevymlouvejte, dejte jim prostor je vyjádřit. Nepoučujte, nerozdávejte úkoly, ale citlivě raďte a navrhujte řešení. A hlavně, buďte připraveni sami pomoci. Pokud se v rodině nemůžete dohodnout, jak péči zorganizovat, požádejte o pomoc někoho zvenčí. Poraďte se u organizací poskytujících sociální služby, či na sociálním odboru obecního úřadu, kdo by vám s narovnáním vztahů a se vzájemnou komunikací mohl pomoci. Není žádná ostuda, požádat v tomto případě o pomoc profesionála. Nezapomínejte, že vám všem jde o společný cíl a tím je zajištění co nejlepší péče o vašeho blízkého a vzájemná podpora. Své dotazy pište na sluzby@zbb.cz.

Své dotazy pište na sluzby@zbb.cz.

Další články z rubriky ZVLÁDNEME TO I DOMA ANEB MŮŽE TO POTKAT I VÁS si můžete přečíst zde.

Celý článek z Jičínského deníku si můžete také přečíst zde.