Test auto pro řidiče na vozíku - bez přesedání - časopis VOZKA 3/2014