Veletrh sociálního podnikání v Hradci Králové

zástupci Života bez bariér, z.ú se zúčastnily třetího ročník Veletrhu sociálního podnikání v Hradci Králové se uskutečnil 24. dubna 2019 na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje. Letošními tématy byly společenská odpovědnost firem a nové trendy v sociálním podnikání. Akce se zúčastnilo téměř 100 hostů. Jako zpestření v předsálí probíhal doprovodný program, kde 7 sociálních podniků prezentovalo svou činnost. Celý veletrh se konal díky Centru podpory sociálního podnikání, které funguje v rámci Centra investic, rozvoje a inovací, a podpoře Královéhradeckého kraje.

V úvodním slově se náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Vladimír Derner zastavil u důležitosti podpory sociálního podnikání. V dalším vystoupení seznámily zástupkyně CIRI posluchače s aktivitami Centra podpory sociálního podnikání a jeho provázáním na koncept Chytrého regionu Královéhradeckého kraje. Zazněly zde také aktuální informace o projektu Do praxe bez bariér. Tento projekt pomáhá se zapojením absolventů středních speciálních a praktických škol do pracovního procesu a zároveň jim umožní získat svoje první pracovní zkušenosti a návyky.

Podpora sociálního podnikání ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Operačního programu Zaměstnanost bylo dalším příspěvkem. Ostatní příspěvky dopoledního bloku se již plně věnovali tématu společenské odpovědnosti firem. Prezentujícími za velké firmy byli zástupci ŠKODA AUTO a.s. a ČSOB, kteří zde prezentovali své aktivity v této oblasti. Na ně pak plynule navázal příspěvek Ergotepu, jako zástupce sociálního podniku, který již dlouhodobě s ČSOB spolupracuje a zároveň se také sám věnuje společenské odpovědnosti prostřednictvím Ergotep CSR Institutu. Dopolední blok uzavřel příspěvek prezentující zkušenosti ze zahraničí, který přijela prezentovat Ing. Michaela Novotná z Jihočeské agentury pro podporu inovací, která se této oblasti věnuje v rámci mezinárodního projektu Road CSR

Jitka Fučíková