Velké díky všem za spolupráci

Děkujeme všem, kteří informují své občany o naší činnosti a službách, které naše organizace provozuje.

1) Obec Poniklá

2) Obec Lánov

3) Obec Radim

4) Magazín Dobrá věc

5) Město Libáň

7

6) Lázně Bělohrad

7) DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

8) Obec Jeřice

9) Duhové noviny