Volby v ŽBB

Dne 29.11.2019 se sešli zakladatelé Života bez bariér, z.ú. Ředitelka Jitka Fučíková seznámila přítomné s činností za období 2015 - 2019, představila realizované projekty především projekt revitalizace objektu bývalého kláštera v Nové Pace. Po pětiletém funkčním období byli zakladateli nadpoloviční většinou zvolení na období 2020 - 2025 do správní rady: Josef Fučík, Aleš Fučík, Pavel Bouchner. Do dozorčí rady byli zvoleni Rudolf Cogan, Bohdan Čančík, Miluška Líbalová. Ředitelkou Života bez bariér, z.ú, pro nadcházející období  2020 - 2025 zůstává Jitka Fučíková.