Výjezdní školení zaměstnanců Života bez bariér

Ve dnech 16. 9. - 18. 9. 2019  se konalo školení zaměstnanců Života bez bariér, z. ú. v campu Sedmihorky, kde cílem bylo nastavení a profesionalizace sociálních služeb. Nedílnou součástí byly praktické nácviky např." Jak používat kompenzační pomůcky v praxi nebo jak pracovat s určitou cílovou skupinou handicapovaných". Pobyt byl zaměřen na předávání zkušeností novým pracovníkům organizace a forma  diskuse na téma spolupráce mezi jednotlivými středisky organizace. Nechyběl trénink paměti, či relaxační turistika.