Výměna průkazů TP, ZTP a ZTP/P v roce 2015

Od ledna příštího roku si budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav. Téměř každý kdo má průkazku se příštího roku bojí. Dle tiskové zprávy MPSV by to snad nemělo být tak hrozné. Více informací naleznete zde.