Worksop v IdeaSenze

 IdeaSenze1

Ve dnech 10. 10. a 11. 10. 2017 proběhl v  Praze workshop k projektu IdeaSense s.r.o., zaměřený na Domovy pro osoby se zdravotním postižením. Předmětného workhopu se zúčastnila ředitelka Života bez bariér, z., ú., Nová  Paka  pí Jitka Fučíková a sociální pracovnice uvedeného ústavu pí Bc. Dana Chaloupková. Workshop byl určen pro cílovou  skupinu,  zaměstnance a vedení domovů a ústavu.

Obsahem 2 denního workshopu bylo společně nalézt klíčová témata na základě výstupu z provedeného výzkumu ve vytipovaných zařízeních.    Cílem bylo definovat nejvíc problémů ve vybraných oblastech nenaplněných potřeb klientů a individuální péče.  Následně najít co  nejvíc  řešení, ty vytřídit,  aby v konečné fázi zůstalo z každé oblasti 5 nejvíc ožehavých  témat.

Konkrétně se jednalo o:

  • pracovní příležitosti pro handicapované a jejich odměňování
  • řešení těžké finanční situace jak klientů tak jejich opatrovníků
  • obavy opatrovníků umístit klienta do zařízení
  • zapojení klientů do společnosti, omezit separaci
  • rozhodování klientů o svých potřebách