Zážitková vycházka s klienty Denního stacionáře

O tom, že i běžný den může být velmi krásný se dnes devátého dubna mohli na vlastní kůži přesvědčit někteří klienti denního stacionáře. Využili jsme s kolegyní nádherného dne a podnikli s nimi zážitkovou procházku na Podlevín a zpět.

Cesta byla od samého počátku plná různých hádanek a také jsme se učili poznávat okolní kopce a krajinu, která doslova dýchala jarem! Sluníčko se postaralo o naší dobrou náladu a tak šlo vše mnohem snáze. Zvládali jsme tedy s našimi klienty zážitkovým stylem naučit se bezpečně chodit za sebou tak, aby nás nic nepřejelo a také zvládat i drobné bariéry během naší „výpravy“. Nebát se a chtít, to bylo pomyslné motto nás všech!

Děkujeme tedy sluníčku, že nás provázelo po celou cestu a zde je několik fotografií, které hovoří za vše…