Zimní stadion, Havlova 1795, Nová Paka

 Zimní stadion

 Havlova 1795

Částečně přístupný objekt

  

Vstup a interiér

Objekt se nachází na okraji města a je přístupný z ulice Havlova.  K hlavnímu vstupu se dostaneme zpevněnou komunikací se sklonem - 5%  přímo na zámkovou dlažbu, která je před vlastním objektem v ploše cca  700 x 700 cm.  Na začátku komunikace je malý dřevěný objekt sloužící jako pokladna ( výška pultu 100 cm). Vstup do objektu  je realizován dvoukřídlými dveřmi (šířka  2x 65 cm) otevíranými mechanicky  směrem ven  umístěnými v nice (šířka 179 cm, hloubka  15 cm). Při veřejných akcích  jsou otevřena vždy obě křídla. Přede dveřmi je práh výšky 4 cm.  Zámková dlažba pokračuje  i uvnitř objektu  asi do jedné třetiny vnitřního prostoru. V dalších dvou třetinách je betonová podlaha velmi nerovného povrchu. Uprostřed objektu je ledová plocha ohraničená mantinelem (výška 105 cm ) s ochranným štítem z plexiskla.  Není zde žádné vyhrazené místo  pro lidi na vozíku.  V areálu je  5 schodišť  ( + 15, + 14 schodů) vedoucích  do hledišť, která  se nacházejí  v protilehlých delších stranách objektu. Areál  má dva vedlejší vstupy. První vedlejší vstup je v zadní části objektu a je přístupný také z ulice U Stadionu, z které vede nezpevněná komunikace k ocelové bráně (šířka 2x 230 cm), která je uzamčena a otevírá se směrem ven i dovnitř.   Za bránou je nezpevněná komunikace se sklonem 9 % , která vede k vedlejšímu vchodu přístupnému dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 135 cm ) otevíranými mechanicky směrem ven . U dveří je práh +2cm. Druhý vedlejší vstup se nachází na levé boční straně objektu a je pro veřejnost zatím nepřístupný.  Je realizován dvoukřídlými dveřmi (šířka 2x 65 cm) otevíranými  směrem ven. Následuje zádveří (šířka 230 cm, hloubka 800 cm) zakončené dveřmi (šířka 2x 65 cm) otevíranými mechanicky směrem ven.  Objekt má dalších sedmero dveří (šířka 2x 87 cm) otevíraných mechanicky směrem ven sloužících jako nouzový východ, u kterých  je práh 5 cm. Dveře se nacházejí  na protilehlých kratších stranách objektu. K přední části budovy je přistavěna restaurace Hokejka. Vstup je umožněn  nájezdem ze zámkové dlažby (šířka 270 cm, hloubka 100 cm, sklon 10 %) na dřevěnou podlahu, odkud se vstupuje  do restaurace jednokřídlými dveřmi (šířka 98 cm) otevíranými směrem ven  .

 

Hygienické zázemí

V areálu jsou k dispozici dvoje nepřístupné toalety  WC muži a WC ženy, které jsou umístěny v protilehlých stranách objektu a jedna přístupná toaleta umístěná v oddělení WC ženy( dveře šířka 80 cm; kabina šířka 163 cm, hloubka 178 cm; WC mísa je opatřena jedním pevným a jedním sklopným madlem ).  Toalety  WC ženy(na pravé straně areálu ) mají  3 kabiny (dveře šířka 60 cm;  kabina šířka 80 cm, hloubka 150 cm) přístupné ze dvou předsíní (šířka 293 cm a 114 cm, hloubka 176 cm a 419 cm; dveře šířka 80 cm). Toalety  WC muži mají 4 kabiny (dveře šířka 60 cm; kabina šířka 80 cm, hloubka 150 cm) přístupné ze dvou předsíní (šířka 304 cm a 115 cm, hloubka 262 cm a  335 cm; dveře šířka 80 cm). Toalety WC ženy (na levé straně areálu) mají 3 kabiny (dveře šířka 60 cm; kabina šířka 80 cm, hloubka 150 cm) přístupné z předsíně (šířka 264 cm, hloubka 160 cm; dveře šířka 90 cm).  Toalety WC muži mají 2 kabiny (dveře šířka 60 cm, kabina šířka 80 cm, hloubka 150 cm) přístupné z předsíně ( šířka 394 cm, hloubka 156 cm;  dveře šířka 90 cm).

 

Parkování

Parkovat je možné před budovou areálu na zpevněné ploše. Jsou zde vyhrazena 2 parkovací místa pro držitele průkazu ZTP.

Více informací na:http://www.hokejnp.cz/