Mezinárodní spolupráce

NA NÁVŠTĚVĚ V POLSKU

Počátkem roku přišla od naší partnerské organizace - Polského svazu nevidomých z Dzierzionowa pozvánka pro klienty sociálních služeb k návštěvě a účasti na kulturní přehlídce organizací zdravotně postižených u příležitosti Světového dne invalidů.

Aktivně bez hranic - projekt Česko-polské spolupráce v letech 2011 a 2012

 

Přečtěte si informace o tom, jaké zkušenosti a zážitky získali klienti a pracovníci občanského sdružení Život bez bariér a Polského svazku nevidomých z Dzierżoniova na akcích realizovaných v letech 2011 a 2012 díky mikroprojektu Aktivně bez hranic spolufinancovaného z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.