vybavení kláštera

VYBAVENÍ DO KLÁŠTERA V NOVÉ PACE

Prezentační tabule projektu

Nové vybavení a zařízení do kláštera v Nové Pace a zařízení do kláštera v Nové Pace

Život bez bariér, z. ú. realizuje rozsáhlý projekt celkové revitalizace části bývalého kláštera v Nové Pace. Prostory v objektu budou sloužit pro poskytování sociálních a navazujících služeb, které naše organizace provozuje. Novinkou budou i rozšířené prostory sociální služby denního stacionáře pro cílovou skupinu osob s Alzheimerovou chorobou a demencí. Opravené prostory potřebují i veškeré vybavení a zařízení. Proto byla podána v roce 2019 v rámci výzvy z programu cíl 4.1, výzva č. 62, výzva č.