Alternativní a augmentativní komunikace v sociálních službách

Augmentativní a alternativní komunikace (AAK) je zastřešující pojem, který zahrnuje komunikační metody používané k doplnění nebo nahrazení mluvního nebo psaného projevu pro osoby se zdravotním postižením, a to v produkci nebo recepci mluveného nebo psaného jazyka, ať už přechodně, nebo trvale. Co je komunikace? Je to základní pracovní nástroj, cílem komunikace je porozumění.

Školení pro pracovníky sociálních služeb Života bez bariér, z. ú v Nové Pace připravila dne 8. 4. 2021 lektorka pí Tomanová. Školení se konalo v prostorách Centra bez bariér.

Děkujeme Nadaci ČEZ, která finančně podpořila vzdělávání pracovníků sociálních