Anketa Oživme znovu klášter

v průběhu roku 2021 Život bez bariér, z.ú. připravil anketu, jejímž cílem bylo získat podněty z řad veřejnosti, jaké aktivity by se mohly konat v opraveném klášteře v Nové Pace. Konkrétně část 1. nadzemního podlaží spolu s rajskou zahradou budou určeny pro komunitní centrum. Jaká je přesná definice komunitního centra? Jedná o zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám. Anketa pod názvem „Oživme znovu klášter“, přinesla mnoho nových poznatků, s kterými určitě chceme pracovat. Pravdou je, že z vyhodnocení vyplynulo, že je největší zájem o konání kulturních a vzdělávacích akcí s týdenní perioditou. Velký zájem je o ozvučení a plátno s projektorem. Převažuje využívat centrum pro veřejnost, kde by mělo být zajištěno občerstvení, hudba. Je příjemným překvapením, že veřejnost preferuje využití komunitního centra dle platného ceníku.

Již se postupně zabýváme využitím, máme i koordinátory, kteří již postupně „ladí“ činnosti, které by byly vhodné do prostor komunitní centra. Je přihlédnuto i k tradicím tamního prostředí. Potěšilynás konkrétní návrhy, kde se objevily podněty na pořádání tanečních všech žánrů, na bazárky čehokoli, akce s názvem „Kdo se narodil v novopacké porodnici?“. Projevila se přání zorganizovat na výstavu ukázky bohatství zkamenělin a polodrahokamů novopacka nebo akce typu sněhulákový den, medový den. Někteří by uvítali kurzy vaření z místních produktů. Objevil se i požadavek zajistit obří obrazovku pro zrakově postižené nebo letní kino. Všechny podněty jsou pro nás přínosem a výzvou. Spolus Městem Nová Paka se jeví již několik aktivit, vhodných do prostor barokního sálu, či prostor rajské zahrady. Konkrétně mohu prozradit možnost pořádání vítání občánků nebo pořádání schůzí zastupitelstva města Nová Paka.Tyto prostory přímo vyzývají k pořádání svateb, jelikož zařízení sálu i rajské zahrady budou k těmto příležitostem připraveny.

Celkem bylo vyhodnoceno 67 dotazníků zaslaných online nebo vložených do schránek na Městském úřadu v Nové Pace nebo v budově Centra bez bariér.

O budoucnosti a využití kláštera proběhlo nespočet jednání. Příkladem dobré praxe bylo listopadové konání „Dne otevřených dveří „, kde mnoho návštěvníků z řad veřejnosti se zajímalo o dění v klášteřev Nové Pace a přispěli mnohými podněty, za kteréděkujeme. V jakém přesném termínu bude klášter otevřen a zahájen provoz není zcela přesně určeno. Tento objekt je kulturní památkou, kde se stále objevují nové a nové nálezy, které musí být prozkoumány.  Věřím ale, že se podaří vroce 2022 rekonstrukci dokončit a polovina objektu včetně rajské zahrady a nové fasády se otevře za účelem poskytování sociálních služeb Života bez bariér a část pro veřejnost při nově vznikajícím komunitním centru. Výsledky ankety jsou zveřejněny na www.zbb.cz.

Rekonstrukce kláštera je financována z dotace evropských fondů, města Nová Paka a Královéhradeckého kraje. Život bez bariér, z.ú. získal i dotaci z evropských fondů na vybavení prostor opraveného kláštera, kde dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.

Jitka Fučíková

PřílohaVelikost
PDF icon Dotazník - vyhodnocení750.65 KB