Projekt KOMUNITNÍ CENTRUM NOVÁ PAKA byl spolufinancován Evropskou unií.

Komunitní centrum Nová Paka

Klášter ve videu 2023

Zveme Vás na prohlídku kláštera zde

Fotodokumentace - Centrum bez bariér II, Komunitní centrum Nová Paka

Ukázka fotodokumentace a videa zde

Najdete rozdíl?

Realizace projektů Centrum bez bariér II a Komunitní centrum Nová Paka dokončena

Josef Fučík: Všem přeji zdraví, mír a prosperitu

Studna v rajském nádvoří

Třešnička na dortu, SE SKVÍ!!!! v novopackém klášteře. Respektive mříž na studni v rajském nádvoří, a to od mistra kováře pana Beka z Nové Paky (http://www.umelecke-kovani.cz) DĚKUJEME za jednu z perel na této rekonstrukci!!

KLÁŠTER

Letos bude dokončena první etapa rekonstrukce hlavní budovy kláštera, tu realizuje Život bez bariér, pod vedením paní Jitky Fučíkové. Aby nepropadlo 43 milionů Kč z fondů Evropské unie, muselo město převzít nad touto akcí záštitu – např. vyslalo místostarostu Pavla Bouchnera do správní rady Života bez bariér, a hlavně město zajistilo další potřebné peníze na financování akce.

KLÁŠTER V NOVÉ PACE OŽIJE PRO VEŘEJNOST

POKLADY VE ZDECH KLÁŠTERA, KTERÉ NÁVŠTĚVNÍK NEUVIDÍ

Projektový tým v klášteře

Z horní části náměstí v Nové Pace je vidět klášter, který se postupně obléká do nového kabátu. Za několik měsíců bude mít novou fasádu, opravené vnitřní prostory, malebnou rajskou zahradu a otevře se veřejnosti. Každá obnova objektu se skládá z fáze stavební a administrativní. Dokumenty vidět nejsou, jsou založené v šanonech někde ve skříni. Kdo měl zásluhu na tom, jak se novopacký klášter bude líbit, poznáme podle podpisu na každém z těch stovek papírových dokladů. Téměř jsem si jistá, že administrativa je také náročná, ale hlavně delší, než stavba samotná.

KLÁŠTER V RUKOU ŘEMESLNÍKŮ A FIREM Z NOVOPACKA - Achát

KLÁŠTER V NOVÉ PACE

ANKETA "OŽIVME ZNOVU KLÁŠTER"

Klášter v Nové Pace před dokončením

v Nové Pace v objektu bývalého paulánského kláštera probíhají rozsáhlé stavební práce za více než 100 mil.korun. Životu bez bariér z.ú, který v roce 2006 zchátralý objekt zakoupil na splátky se podařilo na základě dobré připravenosti získat dotace z evropských fondů.

Anketa Oživme znovu klášter

v průběhu roku 2021 Život bez bariér, z.ú. připravil anketu, jejímž cílem bylo získat podněty z řad veřejnosti, jaké aktivity by se mohly konat v opraveném klášteře v Nové Pace. Konkrétně část 1. nadzemního podlaží spolu s rajskou zahradou budou určeny pro komunitní centrum. Jaká je přesná definice komunitního centra? Jedná o zařízení sloužící ke konání nejrůznějších aktivit (například kulturních, vzdělávacích nebo tělovýchovných) pro určitou komunitu anebo poskytování sociálních služeb zejména sociálně vyloučeným osobám.

Stránky