Bez sponzorů by půjčovna kompenzačních pomůcek nefungovala

Naši půjčovnu kompenzačních pomůcek ročně navštíví téměř 200 lidí a většina našich pomůcek pomáhá v mnoha rodinách překonat období nemoci, po úrazu,dobu rehabilitace. Největší zájem je vždy o polohovací elektrické postele, mechanické invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy nebo i drobné pomůcky typu koupelnový program. Výhodou je i možnost, že Život bez bariér na požádání zajistí dopravu pomůcky přímo do bytu zájemce, zajistí montáž, předvede a proškolí.  

Projekt půjčovny kompenzačních pomůcek již funguje téměř 14 let. Podařilo se získat bezmála 200 pomůcek, které se ale musí pravidelně opravovat, čistit, renovovat. Zároveň se musí dokupovat i další pomůcky, protože poptávka je vysoká. Koordinátorka půjčovny jedná se zájemci, připravuje smlouvy, ale i prezentuje půjčovnu navenek, aby se o ní dozvědělo co nejvíce lidí nejen v Královéhradeckém a Libereckém kraji. Bez finanční pomoci donorů by však půjčovna fungovat nemohla, protože pouze za tržby za zápůjčky by se nezajistila ani mzda jednoho pracovníka. Proto se patří poděkovat všem, kteří pomáhají držet půjčovnu v chodu a co víc ji rozšiřovat, profesionalizovat.

V současné době se podařilo vytvořit důstojné poradenské centrum v jednom z bezbariérových prostor objektu č. 3 areálu kláštera v Nové Pace. Zde byly umístěny i nové pomůcky, které byly pořízeny v rámci finančních příspěvku a darů. Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové pomohla s nákupem nové polohovací postele, Nadace ČEZ s nákupem motomedu, Nadace Charty 77 - Konto bariéry přispěla na náhradní díly na opravu mechanických a elektrických vozíků. Královéhradecký kraj přispěl na nákup matrací či opravy pomůcek. 

Mnoho let díky finančnímu příspěvku Společnosti Duha, Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou můžeme opravovat pomůcky pro potřebné. Stálými přispivateli jsou i Město Nová Paka, Obec Studenec nebo Město Lázně Bělohrad,díky kterým můžeme zajistit náklady spojené s provozem půjčovny nebo k částečné úhradě mezd.

Vážím si těchto přispivatelů, kteří mají důvěru v náš projekt a podporují ho. Každým rokem má tak půjčovnu jistotu, že bude dále sloužit těm, kteří ji potřebují.

                                   

                                                                                                                                                                                                                              Jitka Fučíková