Půjčovna kompenzačních pomůcek

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, z.ú. Nová paka provozuje 19 let půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je navazující sociální službou odborného sociálního poradenství. V roce 2023 byly zapůjčeny polohovací postele, mechanické a elektrické vozíky, koupelnové programy, schodolezy, motomedy, chodítka a další pomůcky více než 100 zájemcům z Královéhradeckého kraje, Libereckého kraje, ale i z dalších krajů. Třetina pomůcek byla zapůjčena zájemcům z Nové Pace a mnoho pomůcek putovalo do okolních obcí například do Staré Paky, Lázní Bělohrad a do Jičína.

Poděkování od klienta kompenzačních pomůcek, děkujeme!

Oslava zakladatele organizace Život bez bariér

Čas běží jako voda a zakladatel Života bez bariér slavil kulaté narozeniny. Akce, která se konala ve středu 10. května 2023, byla spojena s rejem čarodějnic. Je nutné poděkovat všem našim milým zaměstnancům a klientům, kteří perfektně zorganizovali v barokním sále kláštera krásné společenské dopoledne. Nechyběly kostýmy čarodějnic, mnich, spousta dobrot, které klienti spolu se zaměstnanci připravili. Vrcholem byla korunovace zakladatelů organizace. Určitě byla přínosem nová pohádka z „pera vedoucí sociálních služeb“.

AKTIVITY ŽIVOTA BEZ BARIÉR V ROCE 2023 - Achát - leden 2023

Porada zaměstnanců Života bez bariér, z. ú.

Porada všech zaměstnanců Života bez bariér, z. ú. se stala tradicí a vždy  se koná na začátku roku.  Nebylo tomu jinak a dne 4. 1. 2023 byly zaměstnanci seznámeni s hospodařením roku 2022. Loňský rok byl opravdu velmi náročný, protože kromě rozrůstajících se sociálních služeb probíhala rozsáhlá revitalizace posledního objektu a to přestavby kláštera. Ředitelka seznámila přítomné s plány na rok 2023 a stanovila organizaci postupného přestěhování sociálních služeb do opravených prostor kláštera. Již jsou známé i akce, konané pro tento rok. Následovala prohlídka kláštera.

Do nového roku ... hodně správných kroků :)

V Životě bez bariér končí rok 2022

Rok 2022 byl pro naše zaměstnance a uživatele sociálních služeb hodně nestandartní. Byl zcela jiný než roky předchozí i pro ostatní, kteří si přišli zapůjčit kompenzační pomůcky nebo nebo přišli v rámci poradenství. V celém areálu probíhaly rozsáhlé stavební práce, dokonce i v některých vnitřních částech objektu Centra bez bariér. Jak jsem ale mohla pravidelně sledovat, neměly tyto vnější zásahy na naše činnosti a aktivity sociálních služeb zásadní vliv.

ROK 2022 V ŽIVOTĚ BEZ BARIÉR

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V ACHÁTU

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, z. ú. provozuje 18 let půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je navazující sociální službou odborného sociálního poradenství. Je teprve listopad 2022 a polohovací postele, mechanické a elektrické vozíky, koupelnové programy, schodolezy, motomedy, chodítka a další pomůcky pomohly v tomto roce více než 150 zájemcům z celé ČR. Téměř polovina pomůcek byla zapůjčena přímo zájemcům v Nové Pace a mnoho pomůcek putovalo do okolních obcí např. do Staré Paky, Lázní Bělohrad do Jičína a okolí.

Poděkování za vertikalizační stůl do půjčovny pomůcek

Život bez bariér mnohokrát děkuje za vertikalizační stůl, který bude sloužit jako další pomůcka v naší rozšířené půjčovně kompenzačních pomůcek. Více o naší půjčovně kompenzačních pomůcek se můžete dozvědět zde

Za tento dar srdečně děkujeme!

Jak porozumět uživateli s demencí?

Alzheimerova choroba se stala epidemií tohoto století. Přesto široká veřejnost nemá potřebné informace aby se dozvěděla o této civilizační chorobě více. Proto se dne 17.5.2022 konalo jedno z povinných vzdělávání našich pracovníků na téma „Jak porozumět uživateli s demencí.“ Kurzem provázela Mgr. Marcela Hauke. V průběhu dne tak měli možnost přímí pracovníci sociálních služeb, ale i nepřímí pracovníci Života bez bariér, z.ú. možnost dozvědět se mnoho informací např. Vývoj počtu osob s Alzheimerovou nemocí v ČR, rizikové faktory, příznaky, typy demencí a jejich fáze.

Návrhy na změnu legislativy

Dne 22. 4. 2022 navštívila Život bez bariér, z.ú. poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková. Cílem bylo představit poslankyni Vaňkové návrh dodatku k zákonu o příspěvku na úpravu vozidla pro ZTP/P. Návrh je vcelku jednoduchý, laicky řečeno, sloučit v některých případech příspěvek na nákup automobilu s příspěvkem na úpravu vozu.

Milušku Líbalovou jsem dobře znala.

„Pracovitý člověk neodpočívá, ale sbírá síly pro další práci.“ Tak nějak bych charakterizovala Milušku Líbalovou z Nové Paky. Celý život, byť sama s velkým zdravotním handicapem pomáhala druhým. Byla na začátku vzniku tehdy občanského sdružení Život bez bariér, kdy nás učila, jak vést organizaci. Patřila mezi zakladatele a působila nejméně 5 let v revizní komisi a téměř dvě volební období v dozorčí radě Života bez bariér. Její hlavní a nezastupitelnou činností bylo však  působení ve Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní pobočka Nová Paka.

Děkujeme za pomoc půjčovně kompenzačních pomůcek

Nadace Charty 77 podpořila jako každým rokem nákup kompenzačních pomůcek. Půjčovna Života bez bariér, z. ú. má dlouholetou tradici. V roce 2005 dostala prvních 7 mechanických vozíku od Nadace Vize 97, které nám osobně předala paní Dagmar Havlová. Tenkrát jsme je byli převzít v Řepích v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze.

Stránky