Půjčovna kompenzačních pomůcek

PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK V ACHÁTU

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Život bez bariér, z. ú. provozuje 18 let půjčovnu kompenzačních pomůcek, která je navazující sociální službou odborného sociálního poradenství. Je teprve listopad 2022 a polohovací postele, mechanické a elektrické vozíky, koupelnové programy, schodolezy, motomedy, chodítka a další pomůcky pomohly v tomto roce více než 150 zájemcům z celé ČR. Téměř polovina pomůcek byla zapůjčena přímo zájemcům v Nové Pace a mnoho pomůcek putovalo do okolních obcí např. do Staré Paky, Lázní Bělohrad do Jičína a okolí.

Poděkování za vertikalizační stůl do půjčovny pomůcek

Život bez bariér mnohokrát děkuje za vertikalizační stůl, který bude sloužit jako další pomůcka v naší rozšířené půjčovně kompenzačních pomůcek. Více o naší půjčovně kompenzačních pomůcek se můžete dozvědět zde

Za tento dar srdečně děkujeme!

Jak porozumět uživateli s demencí?

Alzheimerova choroba se stala epidemií tohoto století. Přesto široká veřejnost nemá potřebné informace aby se dozvěděla o této civilizační chorobě více. Proto se dne 17.5.2022 konalo jedno z povinných vzdělávání našich pracovníků na téma „Jak porozumět uživateli s demencí.“ Kurzem provázela Mgr. Marcela Hauke. V průběhu dne tak měli možnost přímí pracovníci sociálních služeb, ale i nepřímí pracovníci Života bez bariér, z.ú. možnost dozvědět se mnoho informací např. Vývoj počtu osob s Alzheimerovou nemocí v ČR, rizikové faktory, příznaky, typy demencí a jejich fáze.

Návrhy na změnu legislativy

Dne 22. 4. 2022 navštívila Život bez bariér, z.ú. poslankyně a místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Mgr. Ing. Pavla Pivoňka Vaňková. Cílem bylo představit poslankyni Vaňkové návrh dodatku k zákonu o příspěvku na úpravu vozidla pro ZTP/P. Návrh je vcelku jednoduchý, laicky řečeno, sloučit v některých případech příspěvek na nákup automobilu s příspěvkem na úpravu vozu.

Milušku Líbalovou jsem dobře znala.

„Pracovitý člověk neodpočívá, ale sbírá síly pro další práci.“ Tak nějak bych charakterizovala Milušku Líbalovou z Nové Paky. Celý život, byť sama s velkým zdravotním handicapem pomáhala druhým. Byla na začátku vzniku tehdy občanského sdružení Život bez bariér, kdy nás učila, jak vést organizaci. Patřila mezi zakladatele a působila nejméně 5 let v revizní komisi a téměř dvě volební období v dozorčí radě Života bez bariér. Její hlavní a nezastupitelnou činností bylo však  působení ve Svazu tělesně postižených v České republice, o. s., místní pobočka Nová Paka.

Děkujeme za pomoc půjčovně kompenzačních pomůcek

Nadace Charty 77 podpořila jako každým rokem nákup kompenzačních pomůcek. Půjčovna Života bez bariér, z. ú. má dlouholetou tradici. V roce 2005 dostala prvních 7 mechanických vozíku od Nadace Vize 97, které nám osobně předala paní Dagmar Havlová. Tenkrát jsme je byli převzít v Řepích v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze.

Polohovací postel pro půjčovnu

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Cesty k integraci přispěla na zakoupení elektrické polohovací postele s hrazdičkou. Tato postel je výjimečná tím, že má vyšší nosnost a lůžko lze spustit až téměř na zem. Pro osoby blízké nebo osoby s nadváhou bude postel velkým přínosem. Polohovací elektrická postel byla zakoupena v pražské prodejně INVIRA, která již některé postele pro naši půjčovnu dodávala.

Den otevřených dveří

ve dnech 27. 3 – 28. 3. 2022 měla veřejnost příležitost prohlédnout prostory organizace Život bez bariér a nakoupit výrobky chráněných dílen. Děkujeme všem, kteří v tyto dny navštívili Život bez bariér. Mohli jsme přivítat i spřátelené organizace z Trutnova nebo Středočeského kraje, kteří nahlédli pod pokličku námi poskytovaných sociálních služeb.

Jarní jarmark a den otevřených dveří se blíží

Sbohem naše milovaná Marie

Do naší rodiny vstoupil náhle a nečekaně smutek a pláč ... Sbohem naše milovaná Marie. Doživotně si budu vyčítat, že jsem cestu za Vámi v tom shonu s rekonstrukcí novopackého kláštera odkládal ... /vymlouvajíc se sám sobě, že se přeci uvidíme v říjnu na další kolaudaci .../ Na naší misi potřebným jste nám od počátku pomohla a pomáhala ze všech nejvíc!

Aktualizovaný ceník „PŮJČOVNY KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK“ od 1. 3. 2022

dovolujeme si Vás informovat, že jsme bohužel nuceni od 1. 3. 2022, navýšit ceny kvůli zvyšujícím se nákladům upravit ceny za dopravu a celkově za kompletaci pomůcky až k Vám domů. Více informací najdete níže v letáku.

Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit!

Poděkování za respirátory a antigenní testy

doba covidová od ledna 2022 opět udeřila v plné síle. Pro naše sociální služby, chráněné dílny, provozovnu kompenzačních pomůcek platí dbát veškerá opatření dvojnásobně.
Respirátory, antigenní testy jsou pro naše zaměstnance a klienty nezbytnou denní pomůckou. Život bez bariér by v této době, kdy je pro neziskový sektor nejhorší finanční situace měl velký problém.

Zpravodaj sociálních projektů - Kompenzační pomůcky - pomocník v domácím prostředí

Schůze zaměstnanců Života bez bariér

vždy na začátku každého roku je dobré informovat všechny zaměstnance organizace, jak se dařilo v předchozím roce a jaké plány čekají organizaci rok následující. Program setkání měl za účel seznámit přítomné s hospodařením středisek za rok 2021, shrnutí akcí, zhodnocení práce sociálních služeb, půjčovny kompenzačních pomůcek, chráněných dílen za rok 2021 a projektů, které Život bez bariér realizuje. Tím jsou nepochybně projekty opravy objektu čp. 144 zčásti financované z evropských fondů.

Stránky