Bezbariérovost ve školách

Život bez bariér, z. ú. již 15 let upozorňuje na bariéry ve městě Nová Paka, dohlížel na zajištění bezbariérovosti přístupu do objektu v  Dolním Lánově na Vrchlabsku. Zakladatel organizace je členem akční skupiny v Jičíně, zabývající se strategií bezbariérovosti ve městě. Dne 9. 3. 2020 se zástupci ŽBB mohly díky pozvání starosty města Dvůr Králové přesvědčit, že i ZŠ Schulzovy sady ve Dvoře Králové je od roku 2020 bezbariérová, vhodná i pro žáky s těžším tělesným postižením. Děkujeme za pozvání a setkání s hosty, kterým je bezbariérovost blízká.

Štítky: