Canisterapie na Pecce

V pátek 1.6. 2018 dopoledne jsme zavítali s klienty denního stacionáře a sociální rehabilitace na Pecku, kde se konala canisterapie paní Kasalové a několika jejich kolegyň z organizace Aura Canis z.s.

Naši uživatelé se tam měli možnost nejen pomazlit s pejsky, ale házet jim balon a aportovat, nebo si vybraného miláčka povodit na vodítku. Pro řadu klientů to byl silný zážitek, jak je patrné z následujících fotografií. Celou atmosféru umocnilo to, že se akce konala venku.

Fotoreport z této akce najdete zde

Za všechny zúčastněné děkujeme a těšíme se na příští shledání!