Co nám přinesl květen na Denním stacionáři?

Nebyl zrovna přívětivý ohledně počasí. Ale my si musíme umět poradit. Kromě tvůrčích aktivit přímo na DS, jsme stále aktivně vyhledávali možnosti chodit ven, kochat se krásnou svěží jarní zelení, barevnými květy
v zahrádkách i ulicích. Rádi chodíme na Farský rybník krmit kačeny a pozorujemejejich souboje o sousta. Stihli jsme opékat buřty spojené s opožděnými čarodějnicemi, zaměstnankyně byly všechny řádně vystrojené, klienti obdarovaní pozornostmi sponzorů a celý den byl prima. Závěrem měsíce jsme vychytali relativně příjemný, slunečný den a 21.5. jsme podnikli výlet do Lázní Bělohrad, prošli Pohádkovou trasu kolem Paroubku, dali si sváču na lavičce, asi mnozí z nás i letošní první zmrzku.

Takže hurá, měsíc utekl jak voda a těšíme se červen plný aktivit.
Denní stacionář