Denní stacionář

práce s hlínou
vystoupení denního stacionáře

Od 1.3.2010 provozuje Život bez bariér, z.ú. v Centru Klášter sociální službu denní stacionář. Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Denní stacionář najdete v budově Centra bez bariér, která je bezbariérová a vhodná i pro klienty na invalidním vozíku.

Služba je poskytována ambulantní formou, ve všední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. Kapacita služby je 15 klientů na den.
Službu si uživatel hradí, viz ceník níže.

Prohlédněte si podrobnou nabídku služby denního stacionáře s ukázkou jednotlivých aktivit - zde.

 
Cílová skupina
Služba je poskytována seniorům a osobám od 16 do 80 let s:
§ mentálním postižením
§ tělesným postižením
§ kombinovaným postižením
 
Místo poskytování služby: 
Opolského 148
509 01  Nová Paka
Popis cesty k budově denního stacionáře naleznete zde
 
Vedoucí sociální služby:
Mgr. Věra Dejmková
Tel.:    493 523 711
Mob.:  727 952 639
 
Služba poskytuje tyto základní činnosti:
1)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3)    Poskytnutí stravy
4)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6)    Sociálně terapeutické činnosti
7)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 
Vedle nabídky sociálních služeb organizuje  Život bez bariér, z.ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních, společenských a vzdělávacích aktivit.