Denní stacionář

Denní stacionář, identifikátor 5539112
k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazením do Sítě veřejně podporovaných sociálních služeb v Královehradeckém kraji.
Ambulantní služba je poskytována od 1.4.2009 a od 1.9.2022 je rozdělena na oddělení A a oddělení B (Lady Club a Gentleman Club).
Sociální služba je hrazena dle ceníku (viz níže).

Odděle A
Místo poskytování: Centrum bez bariér (budova č. 2), Opolského 148, 509 01 Nová Paka (mapka příjezdu zde)
Kapacita poskytované služby je 21 klientů

Cílová skupina:
- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s tělesným postižením

Věková struktura cílové skupiny: osoby od 15 let

Provozní doba: PO, ST, PÁ od 7:00 do 15:00 hodin, ÚT, ČT od 7:00 do 18:00 hodin
 

Oddělení B (Lady Club a Gentleman Club)
Místo poskytování: Novopacký klášter (budova č. 1), Opolského 144, 509 01 Nová Paka (mapka příjezdu zde)
Kapacita poskytované služby je 25 klientů

Cílová skupina:
- osoby s chronickým dušením onemocnění (osoby s Alzheimerovou chorobou a demencí)

Věková struktura cílové skupiny: osoby od 15 let

Provozní doba: PO, ST, PÁ od 7:00 do 15:00 hodin, ÚT, ČT od 7:00 do 18:00 hodin

/Aktivit Lady Clubu a Gentleman Clubu se mohou účastnit i klienti oddělení A/

Služba denní stacionář poskytuje základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:
1)  Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2)  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3)  Poskytnutí stravy
4)  Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5)  Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6)  Sociálně terapeutické činnosti
7)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízí pro uživatele sportovní, kulturní, společenské a vzdělávací aktivity.

Vedoucí sociálních služeb: Mgr. Věra Dejmková, tel.: 727 952 639, e-mail: vera.dejmkova@zbb.cz
Sociální pracovník:             Bc. Miroslav Salay, tel.: 722 730 464, e-mail: miroslav.salay@zbb.cz
Kontakty:                            https://zbb.cz/kontakty