Denní stacionář

práce s hlínou
vystoupení denního stacionáře

Od 1. 3. 2010 provozuje Život bez bariér, z.ú. v Centru Klášter sociální službu denní stacionář. Tato služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Nově od 1.9. 2022 je Denní stacionář rozdělený na dvě oddělení A a B. Služba je poskytována uživatelům od 15 let s neomezenou horní hranicí věku.
Služba DS je placenáviz ceník níže.

Cílová skupina Denního stacionáře oddělení A:

  • uživatelé s mentálním postižením
  • uživatelé tělesným postižením
  • uživatelé kombinovaným postižením

Oddělení B Denního stacionáře Lady clubu a Gentleman clubu má kapacitu 15 uživatelů. Cílovou skupinou  jsou uživatelé s Alzheimerovou chorobou a demencí.

Služba je poskytována ambulantní formou, pondělí, středa, pátek v době od 7:00 do 15:00 hod. a úterý, čtvrtek v době od 7:00 do 18:00 hod. Služba DS je placená, viz ceník níže.

Místo poskytování služby:
Centrum bez bariér
Opolského 148
509 01 Nová Paka

Popis cesty k budově denního stacionáře naleznete zde

 

Vedoucí sociální služby:
Mgr. Věra Dejmková

Mob.:  727 952 639
E-mail: vera.dejmkova@zbb.czsluzby@zbb.cz

Sociální pracovník:
Bc. Miroslav Salay

Mob.: 722 730 464
Email: miroslav.salay@zbb.cz

Služba poskytuje tyto základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 sb.

1)    Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2)    Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3)    Poskytnutí stravy
4)    Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5)    Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6)    Sociálně terapeutické činnosti
7)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Vedle nabídky sociálních služeb organizuje Život bez bariér, z.ú. pro své klienty a zaměstnance celou řadu jedno i vícedenních sportovních, kulturních a společenských a vzdělávacích aktivit.