DEN MATEK A INFORMATIVNÍ SCHŮZKY

Spojit příjemné s užitečným se podařilo dne 15. 5. 2019 v Denním stacionáři Život bez bariér, z.ú.

V tento den, klienti stacionáře spolu s maminkami, oslavili DEN MATEK. Nechyběly vlastnoručně vyrobené dárečky ke DNI MATEK, káva a něco malého na zub.

Při této příležitosti, se rodiče a opatrovníci měli možnost dozvědět novinky z chodu Denního stacionáře,plány stávající i budoucí.  V nabitém programu byl  prostor i pro individuální rozhvory.

Děkujeme za návštěvu a příjemně strávený společný čas.

Pracovnice DS

Projekt byl podpořen Nadací AGROFERT