Díky nadaci ČEZ víme „Jak pracovat s motivací klientů"

Nadace ČEZ poskytla finanční prostředky pro vzdělávání pracovníků denního stacionáře a sociální rehabilitace Života bez bariér, z. ú. v Nové Pace v programu „Jak pracovat s motivací klientů“. Vzdělávání realizovala obecně prospěšná společnost Skok do života Hradec Králové, která pomáhá lidem s mentálním znevýhodněním zařadit se do společnosti v oblastech bydlení, zaměstnání a učení.

Vzdělávání zahrnovalo tři přednášky a dvě exkurze do společnosti Skok do života. Během přednášek pracovníci Života bez bariér měli možnost se podrobně seznámit s metodou efektivních tréninků činností, s jejím dokumentováním a vyhodnocováním. Výborně propracovaný systém efektivních tréninků je založen na motivaci uživatele k dosažení změny. Zodpovědnost za změnu nese v první řadě uživatel. Základním východiskem je pohled na schopnosti uživatelů, kdy je každý uživatel schopný se za určité podpory naučit úkony potřebné k začlenění do života. V běžném životě jsou lidé se zdravotním, mentálním, duševním znevýhodněním opětovně škatulkováni jako neschopní a takovým ohodnocením se snižuje motivace uživatele vůbec něco dělat, když celoživotně zaznamenávají jeden neúspěch za druhým. V metodě efektivního tréninku dovedností je každá činnosti chápána jako sled jednoduchých kroků, ze kterých se jednotlivé činnosti skládají a při tréninku se procvičují a vyhodnocují jednotlivé kroky. Pro uživatele to znamená, že může celou řadu kroků zvládat, až dosáhne obtížného kritického bodu, který již sám nezvládá a na který se s pracovníkem zaměří a pokusí se najít způsob, jak jej zvládnout, nacvičit, nebo stanovit míru podpory za jaké jej zvládnou lze. Z tzv. „neschopných“ se stávají schopní s určitou mírou podpory a s perspektivou do budoucnosti.

Pracovníci denního stacionáře a sociální rehabilitace Života bez bariér některé z těchto kroků začali bezprostředně uvádět do praxe a již první poznatky potvrzují přínos v práci s klienty a pro klienty. Do budoucna chtějí získané poznatky zabudovat do koncepce poskytování služby, aby došlo k jejímu zkvalitnění.

Děkujeme tedy tímto nadaci ČEZ za poskytnutí finančních prostředků na zaškolení našich zaměstnanců a tím i zkvalitnění našich sociálních služeb.