Dobrá spolupráce a dílo je hotovo

Život bez bariér, z. ú. má z důvodu přestavby jednoho z objektů  konkrétně bývalého kláštera ztížený přístup do areálu. Jedinou přístupovou komunikací je západní cesta od Podlevína. Po zimě plná bláta  a hlubokých vyjetých kolejí. Denně do služeb a dílen dojíždí desítky zaměstnanců nebo klientů Života bez bariér. Cestu využívá dodavatelská firma k navážení materiálu a dojíždí dalších několik vozů s pracovníky stavby. Cestu využívá i široká veřejnost. Slovo dalo slovo a cestu se podařilo provizorně opravit. Město Nová Paka dodalo materiál, firma MBQ, s.r.o. materiál dovezla, vysypala na místo a Život bez bariér použil vlastní zemní stroj „bobík“, který upravil povrch cesty. A je na chvíli vystaráno.

Děkujeme.