Duben 2024 na Denním stacionáři A

Duben jsme zahájili výletem na nově instalovanou Rumcajsovu lavičku v lipové aleji v Jičíně a pokračovali jsme dalšími výlety v našem regionu – např. do kovárny v Bukovině nebo do Bělé u Pecky. Navázali jsme na probíhající projekty – „Světadíly“. Stále objevujeme Evropu a státy sousedící s Českou republikou. Vytvářeli jsme nové ilustrace do projektu „Pohádky“, používali jsme enkaustiku a jiné výtvarné techniky. Hlavní akcí měsíce byl čarodějnický rej dne 24. dubna, kdy jsme si dopoledne zpestřili různými soutěžemi a odměnili se malým občerstvením.
Celý měsíc bylo poměrně hezké počasí, takže jsme sbírali byliny, vařili pampeliškový sirup a vyráželi do přírody za poznáním. Poslední dubnový den jsme zakončili v Lázních Bělohrad na Pardoubku, kde jsme si opekli buřty.